تاریخ ارسال : ۵ اسفند ۱۳۹۷

مرحله اول قرعه کشی بازار مبل کاسپین


مرحله اول قرعه کشی بازار مبل کاسپین
احتراما باستحضار میرساند، مرحله اول قرعه کشی جشنواره روی گنج بنشینید بازار مبل کاسپین روز سه شنبه مورخ 1397/12/07 ساعت 18:00 به صورت زنده از شبکه یک برنامه فرمول یک برگزار میگردد.