جزئیات خبر

۱۳ مرداد ۱۳۹۵ بازدید 1418
چاپ این صفحه
"بازار مبل کاسپین در نمایشگاه بین المللی"

"بازار مبل کاسپین در نمایشگاه بین المللی"

 احتراماً بدینوسیله اعلام میگرددکه باتوجه به انجام کمپین تبلیغاتی مجموعه بازار مبل کاسپین درنمایشگاه بین المللی تهران تا پایان 22 مرداد ماه تخفیف 15درصدی به آن دسته از مشتریانی که کارت تخفیف ویژه نمایشگاهی را دارا باشند تعلق میگردد.
 

۱۳ مرداد ۱۳۹۵ بازدید 1418
چاپ این صفحه
منوی دسترسی